Wichary TechnicDane kontaktowe

Księgowość Wichary Technic SP. Z O.O.

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Sobieskiego 105
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN Kapitał został w całości wpłacony

Produkcja, magazyny, transport, przyjmowanie zamówień, lakiernia.

41-807 Zabrze,
ul. Handlowa 2B
najwyższa jakość świadczonych usług

W czym się specjalizujemy

Edyta Sabat

Specjalista ds. kadr - prokurent

Dagmara Małek

Kierownik lakierni proszkowej